Fools

Aretha Franklin Fools

Chain, chain, chain
Zincir zincir zincir

For five long years
5 uzun yıl zamandır
I thought you were my man
Senin adam olduğunu sandım
But I found out
Ama anladım
I’m just a link in your chain
Senin zincirinde bir halkayım sadece
Oh, you got me where you want me
Beni istediğin yerde sahip oldun
I ain’t nothing but your fool
Senin aptalından başka bir şey değilim
You treated me mean
Bana kötü davrandın
Oh, you treated me cruel
Bana zalimce davrandın
Chain, chain, chain
Zincir zincir zincir
Zincir zincir zincir
Chain of fools
Aptalların zinciri
Well, every chain
Peki,her zincir
Has got a weak link
Zayıf bir halkaya sahiptir
I might be weak child
Ben zayıf çocuk olabilirim
Oh, but I feel your strength
Ama senin gücünü hissediyorum
You told me to leave you alone
Seni yalnız bırakmamı söyledin bana
My father said come on home
Babam, eve gelmemi söyledi
My doctor said take it easy
Doktorum yavaştan almamı söyledi
Oh, but your loving is much too strong
Ama senin sevgin çok fazla güçlü
I’m added to your
Ben bağlıyım senin
Chain, chain, chain
Zincirine,
Chain of fools
Aptalların zinciri

I ain’t nothing but your fool
Senin aptalından başka bir şey değilim
Take it easy, take it easy
Bunu ağırdan al
You got me where you want me
Bana istediğin yerde sahip oldun
Take it easy, take it easy
Bunu kolaylaştır
Take it easy on me, yeah
Bende bunu kolaylaştır
You told me to leave you alone
Seni yalnız bırakmamı söyledin bana
My father said come on home
Babam, eve gelmemi söyledi
My doctor said take it easy
Doktorum yavaştan almamı söyledi
Oh, but your loving is much too strong
Ama senin sevgin çok fazla güçlü
I’m added to your
Ben bağlıyım senin

Chain, chain, chain
Zincirine,
Chain, chain, chain
Zincir zincir zincir
Chain of fools
Aptalların zinciri
Hey, one of these mornings
Bu sabahlardan birinde
Your chain is gonna break
Senin zincirin bozulacak
Oh, but up until then child
Ama o zamana kadar çocuk
I’m gonna take all I can take, oh
Alabileceğim her şeyi alacağım
Chain of fools
Aptalların zinciri
Take it easy, take it easy
Bunu kolaylaştır
Take it easy, take it easy
Bunu klaylaştır
Take it easy on me
Bende bunu kolaylaştır
My father said come on home
Babam, eve gelmemi söyledi

Aretha Franklin

Sitemizde sanatçıya ait toplam 4 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.