Roll Over Beethoven

Well, I’m-a write a little letter,
Eh, küçük bir mektup yazıyorum
I’m gonna mail it to my local DJ
Yerel DJ’ime yollayacağım
Yeah, It’s a jumpin little record
Evet, bu zıplayan küçük bir kayıt
I want my jockey to play
Oynamak için jokeyimi istiyorum
Roll Over Beethoven, I gotta hear it again today
Beethoven’la yuvarlanıyorum, bugün yine duymalıyım onu

You know, my temperature’s risinBiliyorsun, sıcaklığım yükseliyor
and the jukebox blowin a fuse
Ve müzik kutusu füze estiriyor
My heart’s beatin’ rhythm
Kalbim ritimle atıyor
and my soul keeps on singin’ the blues
Ve ruhum blues söylemeye devam ediyor
Roll Over Beethoven, tell Tschaikowsky the news
Beethoven’la yuvarlanıyorum, Tschaikowsky haberi anlat

I got the rockin’ pneumonia,
Sallanan zatürrem var
I need a shot of rhythm and blues
Ritim ve blues içkisine ihtiyacım var
I caught the rollin’ arthiritis
Yuvarlanan arteritim var
sittin’ down at a rhythm review
Ritim eleştirisinde oturuyorum
Roll Over Beethoven rockin’ in two by two
Beethoven’la yuvarlanıyorum, ikişer ikişer sallanıyorum

Well, if you feel it ‘n like it
Eh hissediyorsan ve seviyorsan
go get your lover, then reel and rock it
Git aşkını al, sonra sar ve salla onu
Roll it over then move on up just

Yuvarla onu sonra hareket et
a trifle further then reel and rock with one another.
Uzaktan önemsiz şey sonra sar ve salla başka bir şeyle
Roll Over Beethoven dig these rhythm and blues
Beethoven’la yuvarlanıyorum, bu ritim ve blues’u kaz

Well, early in the mornin’ I’m a givin’ you a warninSabahın köründe, ben seni uyarıyorum
don’t you step on my blue suede shoes
Sakın mavi süet ayakkabılarıma basma
Hey diddle diddle, I am playin’ my fiddle,
Hey kıpır kıpır, ben üçkağıdımı oynuyorum
ain’t got nothin’ to lose
Kaybedecek bir şeyim yok
Roll Over Beethoven and tell Tschaikowsky the news
Beethoven’la yuvarlanıyorum, Tschaikowsky haberi anlat

You know she wiggles like a glow worm,
Bilirsin heyecanlı bir kurt gibi yerinde duramıyor
dance like a spinnin’ top
Dönen top gibi dans ediyor
She got a crazy partner,
Çılgın bir eşi var
you oughta see ’em reel and rock
Sarmalarını ve sallanmalarını görmelisin
Long as she got a dime the music won’t never stop
beş parası olduğu sürece müzik durmaz

Roll Over Beethoven,
Beethoven’la yuvarlanıyorum
Roll Over Beethoven,
Beethoven’la yuvarlanıyorum
Roll Over Beethoven,
Beethoven’la yuvarlanıyorum
Roll Over Beethoven,
Beethoven’la yuvarlanıyorum
Roll Over Beethoven and dig these rhythm and blues
Beethoven’la yuvarlanıyorum, bu ritim ve blues’u kaz

Chuck Berry

Sitemizde sanatçıya ait toplam 9 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.