Third Of May

Light ended the night, but the song remained
And I was hiding by the stair, half here
Half there, past the lashing rain
And as the sky[e] would petal white, old innocent lies came to mind
As we stood, congregated, at the firing line

Işık geceyi sonlandırdı, ama şarkı kaldı
Ve ben merdivende saklanıyordum, yarım burada
Yarım orada, yağan yağmuru geçerek
Ve gökyüzü yaprak beyazı olurken, eski masum yalanlar aklıma geldi
Biz ateş hattında topluca dururken

Night ended the fight, but the song remained
And so I headed to the wall
Turned tail to call to the new domain
As if in the sight of sea, you’re suddenly free
But it’s all the same…
Oh, but I can hear you, loud in the center
Aren’t we made to be crowded together, like leaves?

Gece kavgayı sonlandırdı, ama şarkı kaldı
Ve böylece duvara döndüm
Yeni alana seslenmek için kuyruk çevirdim
Deniz manzarasına bakarmış gibi, aniden özgürsün
Ama hepsi aynı…
Ah, ama seni duyabiliyorum, merkezde yüksek sesle
Biz birlikte kalabalığı oluşturmak için yaratılmadık mı, yapraklar gibi?

Was I too slow? Did you change overnight?
Second son, on the other line…

Çok mu yavaştım? Bir gecede değiştin mi?
İkinci oğul, diğer sırada…

Now, back in our town as a castaway
I’m reminded of the time it all fell in line, on the third of May
As if it were designed, painted in sand to be washed away
Oh, but I can hear you, loud in the center
Aren’t we made to be crowded together, like leaves?

Şimdi, reddedilmiş gibi kasabamıza geri döndük
Her şeyin yoluna girdiği zamanı hatırlıyorum, Mayıs’ın üçünde
Sanki tasarlanmış gibi, yıkanıp yok olmak için kuma çizilmiş
Ah, ama seni duyabiliyorum, merkezde yüksek sesle
Biz birlikte kalabalığı oluşturmak için yaratılmadık mı, yapraklar gibi?

Was I too slow? Did I change overnight?
Second son, for the second time…

Çok mu yavaştım? Bir gecede değiştim mi?
İkinci oğul, ikinci sefer için…

Can I be light and free?
If I lead you through the fury will you call to me?
And is all that I might owe you carved on ivory?

Hafif ve özgür olabilir miyim?
Seni sinirlendirirsem beni arar mısın?
Ve sana borçlanabileceğim tek şey fildişi oyma mı?

But all will fade. All I say. All I needed
As a flash in the eye, I wouldn’t deny, all receded

Ama hepsi solup gidecek. Tüm söylediklerim. İhtiyacım olan her şey
Gözde bir parlama gibi, inkar edemem, hepsi vazgeçti

Life unfolds in pools of gold
I am only owed this shape if I make a line to hold
To be held within one’s self is deathlike, oh I know

Hayat altın havuzlarında açılıyor
Tutunmak için bir çizgi yaparsam sadece bu şekle borçluyum
Kendi içinde tutunmak ölüm gibidir, ah biliyorum

But all will be, for mine and me, as we make it
And the size of the fray, can’t take it away, they won’t make it

Fakat biz bunu yaptıkça hepsi benim ve benim için olacak
Ve kaygının boyutu, onu yok edemez, başaramayacaklar

I was a fool
Crime after crime to confess to
But I hold the fleet angel, she’ll bless you
Hold fast to the wing. Hold fast to the wing

Aptaldım
İtiraf etmek için suçtan suça
Ama fani meleği tuttum, seni kutsayacak
Kanada hızlıca tutun. Kanada hızlıca tutun

Fleet Foxes

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.