Invisible

Crowded hallways are the loneliest places
Kalabalık koridorlar en ıssız yerlerdir

For outcasts and rebels
Serseriler ve asiler için

Or anyone who just dares to be different
Veya farklı olmaya cesaret eden herhangi birisi için

And you’ve been trying for so long
Ve çok uzun zamandır yerinin neresi olduğunu

To find out where your place is
Bulmaya çalışıyorsun

But in their narrow minds
Ama onların dar akıllarında

There’s no room for anyone who dares to do something different
Farklı bir şey yapmaya cesaret eden birisine yer yok

Oh, but listen for a minute
Oh,ama dinle bir dakika

Trust the one
Who’s been where you are wishing all it was
Was sticks and stones

Senin yerinde olan,
Her şeyin taş ve sopa olduğunu isteyen
Birisine güven

Those words cut deep but they don’t mean you’re all alone
Bu sözler derinden incitir ama yalnız olduğun anlamına gelmez

And you’re not invisible
Ve sen görünmez değilsin

Hear me out,
Sonuna kadar dinle beni

There’s so much more to life than what you’re feeling now
Şimdi hissettiğin şeyden kat kat fazlası var hayatta

Someday you’ll look back on all these days
Bir gün bütün bu günlere dönüp bakacaksın

And all this pain is gonna be invisible
Ve bütün bu acı görünmez olacak

Oh, invisible
Oh,görünmez

So your confidence is quiet
Dolayısıyla senin inancın sükunettir

To them quiet looks like weakness
Sükunet,onlara zayıflık gibi görünür

But you don’t have to fight it
Ama kavga etmek zorunda değilsin

‘Cause you’re strong enough to win without a war
Çünkü bir mücadele olmadan kazanmak için yeterince güçlüsün

Every heart has a rhythm
Her kalbin bir ritmi var

Let yours beat out so loudly
Bırak seninki de öyle yüksek sesle

That everyone can hear it
Ritim tutsun ki herkes onu duyabilsin

Yeah, I promise you don’t need to hide it anymore
Evet,söz veriyorum artık bunu saklamana gerek yok

Oh, and never be afraid of doing something different
Oh, ve asla farklı bir şey yapmaktan korkma

Dare to be something more
Daha fazla bir şey olmaya cesaret et

Trust the one
Who’s been where you are wishing all it was
Was sticks and stones

Senin yerinde olan,
Her şeyin taş ve sopa olduğunu isteyen
Birisine güven

Yeah, the words cut deep but they don’t mean you’re all alone
Bu sözler derinden incitir ama yalnız olduğun anlamına gelmez

And you’re not invisible
Ve sen görünmez değilsin

Hear me out,
Sonuna kadar dinle beni

There’s so much more of this life than what you’re feeling now
Şimdi hissettiğin şeyden kat kat fazlası var hayatta

And someday you’ll look back on all these days
Bir gün bütün bu günlere dönüp bakacaksın

And all this pain is gonna be invisible
Ve bütün bu acı görünmez olacak

These labels that they give you
Sana yapıştırdıkları bu etiket

just ’cause they don’t understand
Sadece anlamadıkları için

If you look past this moment
Eğer şu anı görmezden gelirsen

You’ll see you’ve got a friend
Waving a flag for who you are
And all you’re gonna do

Senin için ve yapacağın her şey için
Bayrak dalgalandıran bir dostunun
Olduğunu göreceksin

Yeah, so here’s to you
Evet, bu yüzden haydi şerefe!

And here’s to anyone who’s ever felt invisible
Ve kendini hep görünmez hisseden birinin şerefine

Yeah, and you’re not invisible
Evet, ve sen görünmez değilsin

Hear me out,
Sonuna kadar dinle beni

There’s so much more to life than what you’re feeling now
Şimdi hissettiğin şeyden kat kat fazlası var hayatta

And someday you’ll look back on all these days
Bir gün bütün bu günlere dönüp bakacaksın

And all this pain is gonna be invisible
Ve bütün bu acı görünmez olacak

It’ll be invisible
Görünmez olacak

Hunter Hayes

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.