Starboy

I’m tryna put you in the worst mood, ah
Seni en kötü duruma sokmaya çalışıyorum, ah
P1 cleaner than your church shoes, ah
P1 senin kilise ayakkabılarından daha temiz, ah
Milli point two just to hurt you, ah
Milyonda iki sadece seni incitmek için, ah
All red Lamb’ just to tease you, ah
Bütün kırmızı kuzular sadece seni kızdırmak için, ah
None of these toys on lease too, ah
Bu oyuncakların hiçbiri kirada değil, ah
Made your whole year in a week too, yah
Bütün yılını bir haftada yaptım, yah
Main bitch out your league too, ah
Esas kaltak senin liginde de değil, ah
Side bitch out of your league too, ah
Yan kaltak senin liginin dışında, ah

House so empty, need a centerpiece
Ev çok boş, etkileyici bir bölüm lazım
Twenty racks a table, carved from ebony
Yirmi raf tabloda, abonoz oyulmuş
Cut that ivory into skinny pieces
Şu fildişini sert parçaların içinden kes
Then she clean it with her face man I love my baby
Sonra o yüzüyle onu temizler adamım bebeğimi seviyorum
You talking money, need a hearing aid
Sen para konuşuyorsun, desteği duymam lazım
You talking bout me, I don’t see a shade
Benim hakkımda konuşuyorsun, bir ton göremiyorum
Switch out my side, I’ll take any lane
Tarafımı değiştir, başka bir kulvara gireceğim
I switch out my car if I kill any pain
Eğer acıyı öldüremezsem arabamı değiştiririm

Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha

Hahahahahahahahahaha

Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum

Every day a nigga try to test me, ah
Her gün bir zenci beni test etmeyi dener, ah
Every day a nigga try to end me, ah
Her gün bir zenci beni bitirmek ister, ah
Pull off in that Roadster SV, ah
Roadster SV kenara çek, ah
Pockets overweight, getting hefty, ah
Paketler çok ağır, irileşiyor, ah
Coming for the king, that’s a far cry, I
Kral için gelecek, bu bambaşka, ben
I come alive in the fall time, I
Düşüş zamanında hayata döndüm, ben
The competition, I don’t ever listen
Rekabet, hiç dinlemem
I’m in the blue Mulsanne bumping New Edition
Ben mavi Mulsanne içindeyim yeni sürümü çıkıyor

House so empty, need a centerpiece
Ev çok boş, etkileyici bir bölüm lazım
Twenty racks a table, carved from ebony
Yirmi raf tabloda, abonoz oyulmuş
Cut that ivory into skinny pieces
Şu fildişini sert parçaların içinden kes
Then she clean it with her face man I love my baby
Sonra o yüzüyle onu temizler adamım bebeğimi seviyorum
You talking money, need a hearing aid
Sen para konuşuyorsun, desteği duymam lazım
You talking bout me, I don’t see a shade
Benim hakkımda konuşuyorsun, bir ton göremiyorum
Switch out my side, I’ll take any lane
Tarafımı değiştir, başka bir kulvara gireceğim
I switch out my car if I kill any pain
Eğer acıyı öldüremezsem arabamı değiştiririm

Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha

Let a nigga Brad Pitt
Bir zenciye izin ver Brad Pitt
Legend of the fall took the year like a bandit
Düşmenin efsanesi yıl aldı eşkiya gibi
By my ma a crib and a brand new wagon
Annem tarafından bir beşik ve yeni bir marka vagon
Now she hit the grocery shop looking lavish
Şimdi o marketi sallıyor savurganlık yapıyor
Star Trek groove in that Wraith of KhanWraith of Khan’daki Star Trek oluğu
Girls get loose when they hear this song
Kızlar bu şarkıyı duydukları zaman kaybedecekler
100 on the dash get me close to God
100 tire beni Tanrıya yaklaştır
We don’t pray for love, we just pray for cars
Biz aşk için dua etmeyiz, biz arabalar için dua ederiz

House so empty, need a centerpiece
Ev çok boş, etkileyici bir bölüm lazım
Twenty racks a table, carved from ebony
Yirmi raf tabloda, abonoz oyulmuş
Cut that ivory into skinny pieces
Şu fildişini sert parçaların içinden kes
Then she clean it with her face man I love my baby
Sonra o yüzüyle onu temizler adamım bebeğimi seviyorum
You talking money, need a hearing aid
Sen para konuşuyorsun, desteği duymam lazım
You talking bout me, I don’t see a shade
Benim hakkımda konuşuyorsun, bir ton göremiyorum
Switch out my side, I’ll take any lane
Tarafımı değiştir, başka bir kulvara gireceğim
I switch out my car if I kill any pain
Eğer acıyı öldüremezsem arabamı değiştiririm
Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha

Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha
Look what you’ve done
Ne yaptığına bak
Hahahahahahahahahaha
I’m a motherfucking Starboy
Ben bir o. çocuğu yıldız çocuğum
Hahahahahahahahahaha

Yorumlar

  1. efe dedi ki:

    sözler türkçede saçma geliyo ama ingilizce müüüüüüüüüthiş