Europa

From Agincourt to Waterloo
Poitiers and then Anjou
The Roses War, the Hundred Years
Through battlefields of blood and tears
From Bosworth Field to Pointe du Hoc
Stalingrad and the Siege of York
The bloody turf of Gallipoli
Had no effect on the killing spree
Bannockburn to Austerlitz
The fall of France and the German Blitz
The cruelest of atrocities
Europa’s blood is borne of these

Heaven help in all our battles
Heaven see love, heaven help us

Bolsheviks and feudal lords
Chivalry to civil wars
Fascist rule and genocide
Now we face the rising tide

Of new crusades, religious wars
Insurgents imported to our shores
The western world, gripped in fear
The mother of all battles here

Heaven help in all our battles
Heaven see love, heaven help us
Avant hier, avons être
Deja demain, (nous) sommes éclairés

All glory, all honor
Victory is upon us
Our savior, fight evil
Send armies to defend us

Empires built and nations burned
Mass graves remain unturned
Descendants of the dispossessed
Return with bombs strapped to their chests

There’s hate for life and death in hate
Emerging from the new caliphate
The victors of this war on fear
Will rule for the next thousand years

All glory, all honor
Victory is upon us
Our savior, fight evil
Send armies to defend us

Europa, Europa
Find better days before us
In kindness, in spirit
Lead us to a greater calling

Leningrad, Berlin Wall
March on Rome, Byzantium’s Fall
Lightning War, Dresden Night
Drop the bomb, end this fight
Never again!

Europa

Agincourt’tan Waterloo’ya
Poitiers ve sonra Anjou
Güller Savaşı, Yüzyıl Savaşları.
Savaş alanları üzerinden kan ve gözyaşına.
Bosworth düzlüğünden Pointe du Hoc’a
Stalingrad ve York’un kuşatması
Gelibolu’nun kanlı çayırı.
Cinayetler serisinde etkisi yok.
Bannockburn’den Austerlitz’e
Fransa’nın düşüşü ve Alman saldırısı.
En zalimlerin vahşeti.
Avrupa’nın kanı bunlardan doğdu.

Tanrımız bize bütün savaşlarımızda yardım et.
Tanrımız aşkı gör, Tanrımız bize yardım et.

Bolşevikler ve Derebeyleri.
Kahramanlık ve iç savaşlar.
Faşist kurallar ve katliam.
Şimdi yükselen gelgitle yüzleşiyoruz.

Yeni Haçlı Seferleri, dini savaşlar.
Direnişçiler kıyılarımıza getirildi.
Batı dünyası, korkuyu anladı.
Bütün savaşların anası burada.

Tanrımız bize bütün savaşlarımızda yardım et.
Tanrımız aşkı gör, Tanrımız bize yardım et.
Dünden önce, olmuştur.
Yarın zaten, (biz) aydınlatıldık.

Bütün görkem, bütün onur.
Zafer üzerimizdedir.
Kurtarıcımız, kötülükle savaş.
Bizi savunacak ordular gönder.

İmparatorluklar kuruldu, uluslar yandı.
Toplu mezarlar çevrilmeden kaldı.
Mahrum edilenlerin torunları,
Göğüslerine bantlanmış bombalarla geri döndü.

Hayat için nefret var ve nefretli ölüm.
Yeni halifeliğin ortaya çıkışı.
Bu korku savaşının galibi
Gelecek bin yıla hükmedecek.

Bütün görkem, bütün onur.
Zafer üzerimizdedir.
Kurtarıcımız, kötülükle savaş.
Bizi savunacak ordular gönder.

Avrupa, Avrupa
Bizden önce daha iyi günler bul.
İyilikle, ruhen.
Büyük hevesle bize liderlik et.

Leningrad, Berlin Duvarı.
Roma’ya yürüyüş, Bizans’ın düşüşü.
Yıldırım savaşı, Dresden gecesi,
Bombayı bırak, savaşı bitir.
Bir daha asla!

Globus

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.