Greatest Love Story

They said I was nothing but a troublemaker
Bela çıkartmaktan başka bir işe yaramadığımı söylediler
Never up to no good
Asla iyi olmayana kadar
You were the perfect all American girl
Sende Amerikan kızının tüm mükemmellikleri var

Wouldn’t touch me even if you could
Elinden gelse bile bana dokunma
But you was sneaking out your window every night
Ama her gece pencerenden dışarı sızıyordun
Riding shotgun in my car
Arabamı sürüyorum
We go to the river and find us a spot
Nehre gidip bize bir yer buluyoruz
And probably went a little too far
Ve muhtemelen biraz ileri gitti
Just a little too far
Sadece biraz fazla uzağ
Cause I was gonna be your forever
Çünkü senin sonsuzun olacaktım
You were gonna be my wife
Eşim olacaktın
We didn’t know any better
Daha iyisini bilmiyorduk
Didn’t have a clue about life
Hayat hakkında bir ipucumuz yoktu
But I was what you wanted
Ama senin istediğindim
you were what I needed
İhtiyacım olandın
And we could meet in between
Ve biz arasında buluşabiliriz
We were gonna be the greatest love story
En iyi aşk hikayesi olabilirdik
This town had ever seen
Bu şehrin şimdiye dek gördüğü
So you went off to college and I got a job
Bu yüzden sen üniversiteye gittin ve ben işe başladım
I was working that nine to five
Sabah dokuz akşam beş tarzında
Dreaming of the days when you were in my arms
Kollarımın arasında olduğun günleri hayal ettim
I have never felt so alive
Hiç bu kadar canlı hissetmemiştim
I spent my days working, spent my nights drinking
Günlerimi çalışarak geçirdim, içerek geçirdim
Howling at the moon
Ay ışığında ulumak
Screaming for the days when you were coming back
Geri döneceğin günlerde çığlık atmak
No couldn’t come too soon
Hayır çok yakında gelemedi

Couldn’t come too soon
Çok yakında gelemedi
When I was gonna be your forever
Ben sonsuzun olacaktım
You were gonna be my wife
Eşim olacaktın
But you went off to find better
Ama daha iyisini bulmaya gittin
And I was learning all about life
Ve ben hayatı öğreniyordum
But I was what you wanted and you were what I needed
Ama ben istediğindim ve sen ihtiyacım olandın
And we could meet in between
Ve biz arasında buluşabiliriz
We were gonna be the greatest love story
En iyi aşk hikayesi olabilirdik
This town had ever seen
Bu şehrin şimdiye dek gördüğü
So you came back after a long four years
Bu yüzden uzun bir dört yılın sonunda geri döndün
Your college boyfriend didn’t work out
Üniversitedeki erkek arkadaşınla yürümemişti
So we went out for a couple of drinks
Böylece birkaç içki içmeye gittik
To find out who we are now
Şu an kim olduğumuzu bulmak için
Sure we changed but way deep down
Tabiki değiştik hem de derin bir şekilde
You had the same old feelings for me
Sen de bana aynı eski hislere sahipsin
So I went to the store and I bought you a ring
Bu yüzden dükkana gittim ve sana bir yüzük aldım
and I got down on one knee
Ve tek dizimin üstüne çöktüm
Got down on one knee
Tek dizimin üstünde durdum
And I said
Ve dedim ki
I am gonna be your forever
Sonsuzun olacağım
So baby will you be my wife
Bu yüzden bebeğim eşim olacaksın
Now that we know a little better
Şimdi biraz daha iyi biliyoruz
We could have a real nice life
Gerçekten güzel bir hayatımız olabilir
Cause I’m what you wanted and your what I need
Çünkü istediğinim ve sen ihtiyacım olansın
So let’s meet in between
O zaman aralarında buluşalım
We are gonna be the greatest love story
En iyi aşk hikayesi olacağız
This town has ever seen
Bu şehrin gördúğü
We are gonna be the greatest love story
En iyi aşk hikayesi olacağız
This world has ever seen
Bu dünyanın gördüğü
So baby say yes to me
Bu yüzden bebeğim bana evet de

LANCO

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.