Failure

He used to be a singer in a rock and roll band.
O eskiden bir rock and roll grubunda şarkıcı olmak isterdi
He would write the songs and I’d tremble at his hand.
Şarkılar yazacaktı ve onun elinde titrerdim
But oh, la la
Ama oh lala
He lost poetic ethic and his songs were pathetic
O şiirsel etiği kaybetti ve şarkıları acıklıydı
And he’s a failure now.
Ve o şimdi bir başarısızlık

And he used to be the life and soul of everyone around,
Ve o etrafındaki herkesin ruhu ve hayatı olmak isterdi
You’d never catch him looking up and never see him down
Onu asla ararken bulamazdın ve düşüşünü göremezdin
But oh, la la
Ama oh la la
He couldn’t raise a smile, no not for a while
Bir gülümseme büyütemez, bir süreliğine değil
And he’s a failure now
Ve şimdi o bir başarısızlık

Don’t cry child
Ağlama çocuk
You’ve got so much more to live for.
Uğruna yaşayacağın çok fazla şey var
Don’t cry child
Ağlama çocuk
You’ve got something I would die for.
Uğruna ölebileceğim bir şeye sahipsin

And if it comes to the rain just be glad you’ll smile again,
Ve eğer memnun olmak için yeniden yağmur gelecekse, yeniden gülümseyeceksin
Because so many don’t and so many go unnamed.
Çünkü çok fazla yapılmayanlar ve isimlendirilmemiş çok fazla şey

People push right past me shouting various claims
İnsanlar çeşitli iddiaları bağırarak bana zorlatıyorlar
A preacher pushes me aside and asked to wash my sins
Bir vaiz beni kenara itiyor ve günahlarımı yıkamamı istiyor
I said no, la la
Diyorum ki hayır la la
If He made me in his image,
Eğer o beni kendi şekliyle yarattıysa
Then he’s a failure too.
O zaman o da bir başarısız

And I used to need a couple of people keep my head down,
Ve başımı aşağıda tutan bir çok insana ihtiyacım vardı eskiden
Now I need a whole lot more to keep me on the ground.
Şimdi bir çok fazlasına ihtiyacım var beni yerde tutmaları için
But oh, la la
Ama oh la la
I gave up something and I gave it up for nothing
Bir şeyden vazgeçtim ve bunu hiçbir şeye feda ettim
And I am a failure now.
Ve ben şimdi bir başarısızlığım

Don’t cry child
Ağlama çocuk
You’ve got so much more to live for.
Uğruna yaşayacağın çok fazla şey var
Don’t cry child
Ağlama çocuk
You’ve got something I would die for.
Uğruna ölebileceğim bir şeye sahipsin

And if it comes to the rain just be glad you’ll smile again,
Ve eğer memnun olmak için yeniden yağmur gelecekse, yeniden gülümseyeceksin
Because so many don’t and so many go unnamed.
Çünkü çok fazla yapılmayanlar ve isimlendirilmemiş çok fazla şey

Laura Marling

Sitemizde sanatçıya ait toplam 4 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.