No Name

Look, people ask me what the future is
Bak, insanlar bana geleceğin ne olduğunu soruyor
All I know is I’ll be doin’ this
Tek bildiğim şey bunu yapmaya devam edeceğim
All I know is things are moving quick
Tek bildiğim şey işlerin hızla ilerlediği
That’s convenient for me ’cause that’s how I live
Bu benim için çok uygun zaten böyle yaşıyorum
Now they see me out here movin’ up
Şimdi beni burada haraket ederken görüyorlar
You don’t like me, that makes two of us
Beni sevmiyorsanız bu ikimizin arasında
Times change, yeah, I can’t adjust
Zaman değişiyor, evet, ayarlayamam
Yo, it’s who you are not who you was, oh my
Şimdiki halinle ile alakalı kim olduğun ile değil
Yeah, just went to Europe, they said the single is working
Avrupa gittim, ve onlarda şarkıların işe yaradığını söylediler
I think I’m learning, I am way more than people might think when they look on the surface
Sanırım öğreniyorum, ben daha insanlara yüzeye baktıklarında düşünmeleri için olan
What is my purpose? Yeah
Amaçım ne? Evet
That is a question that I have been asking myself and it hurts
Bu kendime sorduğum soru ve bu acıtıyor
‘Cause it’s prolly something I should already know but I don’t know it yet, I’m tryna grow as a person, woo!
Çünkü bu önceden bilmeme gerek bir şeydi, ama henüz bilemedim, deniyorum
I’m sick of people tellin’ people I’m here ’cause of marketing dollars, oh
İnsanların bana “pazarlama dolarları” yüzünden burada olduğumu söylemesinden bıktım
You think that everything is gonna blow just ’cause you market it harder? No
Her şeyi pazarlayarak uçuracağını mı düşünüyorsun? Hayır
I got my hands in everything, now they out here tryna get to me
Ellerim her yerde, şimdi onlar beni burada denemek istiyorlar
Stop tryna lecture me
Bana ders vermeyi durdur
You don’t compare to my level of thinking, so why do you think you compare to my energy, huh?
Düşünce seviyemi kıyaslamazsın, o zaman neden enerjimi kıyasladığını
Small circle, but the number’s growinKüçük çembere, ama numaralar büyüyor
Fame called me, I’m like, “How you doin’?”
Ün beni çağırdı, “Nasılsın?” dedim
Hung up on him, I ain’t ready for it
Onu kapattım, buna hazır değilim
I’ll get back to that when I make album four
Albüm dört çıkınca ona geri döneceğim
Less talking, I’ve been workin’ more
Daha az konuşup, daha çok çalışıyorum
Better me is what I’m workin’ towards
Daha iyi bir iş için çalışıyorum
Y’all judgin’, but we not in court, no, we not in court, oh Lord!
Hepiniz yargılıyorsunuz, ama biz mahkemede değiliz, ah Tanrım!
Last couple years, let’s recap
Son bir kaç yıl, edelim
I make a livin’ off of writin’ out my regrets
Pişmanlıklarımı bir şeyler yazarak yaşıyorum
I’m doin’ me, I don’t care where the scene’s at
Kendim oluyorum, sahnenin nerede olduğu umrumda değil
Try to give me feedback, I don’t really need that
Bana geri bildirim vermeye çalışma, cidden buna ihtiyacım yok
I used to walk on stage in a V-neck
V-neckler ile sahnede yürüdüm
I used to wear a lil’ tie with a black vest
Siyah bir yelek ile ince bir kravat taktım
I came a long way, why you lookin’ upset?
Uzun yoldan geldim, neden üzgün görünüyorsun?
I’m tryna paint a picture, get the vision, you ain’t hear it yet, woo!
Bir resim boyamaya çalıştım, vizyonu alıyorum, henüz duymadınız, woo!
Look, hold up, hold up, wait a minute, please
Bak, dur, dur, bekle bir dakika, lütfen
Flow’s switchin’, I got ADD
Akış geçiyor ben de ADD var
Brain scatters when you play the beat
Ritimler oynatırken, beynim patlar
It don’t matter what you say to me

Bana ne söylediğin önemli değil
I’ll be doin’ this at 83
83’üm de bunu yapıcam
I’ve been doin’ this since ABC’s
ABC’den beri bunu yapıyorum
In the major leagues doin’ major things, don’t play with me, woo!
Büyükler liginde, büyük şeyler yapılır, benimle oynama, woo!
I’m livin’ life in the fast lane
Hızlı bir çizgide yaşıyorum hayatımı,
Wake up every morning thinkin’ I’ma have a bad day
Her gün uyanıp, kötü gün geçereceğimi düşünüyorum
Drive my own car, I don’t like the valet
Kendi arabamı sürüyorum, valeyi sevmem
Parked, then I go into my mind with an AK
Park ettim, bir AK var aklımda
Shoot every thought in my head then it rotates
Her düşüncemi kafamda vurdum,
Losin’ it all, but I think that I’m okay
Hepsini kaybettim ama, iyi olduğumu düşünüyorum
Who is involved? I don’t know, but I’m insane
Kimler dahil? Bilmiyorum ama ben deliriyorum
Poof and I’m gone, wanna call me a no name, what!?
Poof ve gittim, beni isimsiz olarak mı çağırmak istiyorsun, ne!?
I’m prolly not what you thought
Düşündüğün şey değilim
I’m prolly not what you thought
Düşündüğün şey değilim
I used to judge everybody that wasn’t like me ’til I learned it was wrong
Bunun yanlış olanı öğrene kadar beni sevmeyen herkesi yargıladım
Girl told me I should get it together and get out the dark
Kız! bana birlik olmamı ve karanlıktan çıkamam gerektiğini söyledi
I’m tryna give her my heart
Ona kalbimi vermeye çalıştım
That’s when I sit in my car, writin’ for hours until I can barely talk
İşte o zaman arabamda oturup konuşmaya başlayana kadar yazıyorum
I mean, where do I start?
Demek istediğim, nereden başlasam?
Feels like I’m fallin’ apart
Paramparça olmuş gibi hissetiriyor
Act like my image is hard
Resmim zor gibi davranıyorum
I always put on my garb
Her zaman kıyafetimi giyiyorum
Even when talkin’ to God
Tanrıyla konuşsam bile
Sit in my room and I plot
Odama oturup ve olmadığım
Everything that I’m not
Her şeyin planını yapıyorum
Comes out in the music I jot
Yazdığım her şey müzikle geliyor
I give it all that I got
Sahip olduğum her şeyi veriyorum
I give it all that I got!
Sahip olduğum her şeyi veriyorum
I’m tryna think out the box, no!
Kutunun dışını düşünmeye çalışıyorum
Yeah, I got people standing outside a bus screaming my name
Evet, bir otobüsün önünde durup adımı söyleyen insanlar var
I don’t come out and take pictures, they tell me I changed
Dışarı gelip resim çektirmiyorum, onlar değiştiğimi söylüyor
I don’t smile in VIPs, you get mad like, “You know what I paid?”
VIP’lerde gülümsemiyorum, sizde “Ne ödediğimi biliyor musun?” diyip deliyorsunuz
Guess I don’t know what to say
Sanırım ne diyeceğimi bilmiyorum
Guess I don’t know what to say
Sanırım ne diyeceğimi bilmiyorum
I leave it all on the stage
Hepsini sahnede bıraktım
I leave it all on the stage
Hepsini sahnede bıraktım

NF

Sitemizde sanatçıya ait toplam 9 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.