She's Not Me

I should have seen the sign way back then
O zamanlar işareti görmeliydim
When she told me that you were her best friend
Bana onun en iyi dostu olduğunu söylediğinde
And now she’s rolling rolling rolling
V şimdi o sallıyor sallıyor sallıyor
And you were stolen stolen stolen
Ve sen çalındın çalındın çalındın

She started dressing like me and talking like me
O benim gibi giyinmeye başladı ve benim gibi konuşmaya
It freaked me out
Bu ödümü kopardı
She started calling you up in the middle of the night
Gecenin yarısında sana telefon etmeye başladı
What’s that all about?
Bütün bunlar neyin nesi?

I just wanna be there when you discover
Sadece orada bulunmak istiyorum keşfettiğinde
You wake up in the morning next to your new lover
Sabah yeni sevgilinin yanında uyandığında
She might cook you breakfast
Sana kahvaltı hazırlayabilir
And love you in the shower
Ve seni duşta sevebilir
The flavour of the moment
Anın lezzetiyle
Cause she don’t have what’s ours
Çünkü o bizim olana sahip değil

She’s Not Me
O Ben Değil
She doesn’t have my name
Adımı taşımıyor
She’ll never have what I have
Benim olana asla sahip olmayacak
It wont be the same (it wont be the same)
Aynı olmayacak (aynı olmayacak)

I should have seen the sign when you were here
Sen buradayken işareti görmeliydim
Under a different light it’s oh so clear
Farklı bir ışık altında bu oh çok net
She was stealing stealing stealing
O çalıyordu çalıyordu çalıyordu
and now you’re feeling feeling feeling
ve şimdi hissediyorsun hissediyorsun hissediyorsun
She started dying her hair and wearing the same perfume as me
O saçını boyamaya başladı ve benimle aynı parfümü kullanmaya
She’s started reading my books and stealing my looks and lingerie
Kitaplarımı okumaya başladı, çekici görünüşümü ve iç çamaşırlarımı çalmaya

I just wanna be there when you discover
Sadece orada bulunmak istiyorum keşfettiğinde
You wake up in the morning next to your new lover
Sabah yeni sevgilinin yanında uyandığında
She might cook you breakfast
Sana kahvaltı hazırlayabilir
And love you in the shower
Ve seni duşta sevebilir
The flavour of the moment
Anın lezzetiyle
Cause she don’t have what’s ours
Çünkü o bizim olana sahip değil

She’s Not Me
O Ben Değil
She doesn’t have my name
Adımı taşımıyor
She’ll never have what I have
Benim olana asla sahip olmayacak
It wont be the same (it wont be the same)
Aynı olmayacak (aynı olmayacak)

She is licking her lips and she’s batting her eyes
O dudaklarını yalıyor ve gözlerini kırpıştırıyor
She’s not me
O ben değil
She’s got legs up to there and such beautiful hair
Buraya yardımla geldi ve güzel saçları var
She’s not me
O ben değil
Oh devoted for life make a beautiful wife
Oh yaşam boyu sadık güzel bir eş yapıyor
She’s not me
O ben değil
If you spend some more time I guarantee you will find
Eğer biraz daha vakit harcarsan garanti ederim anlayacağını
She’s not me
O ben değil

I know I can do it better
Biliyorum bunu daha iyi yapabiliyorum
If someone wants to pimp your style
Eğer biri tarzını taklit etmek isterse
and hang with you a little while
ve seninle bir süre takılmayı
And make up all the little things you like
Ve hoşuna giden küçük şeyleri yaratmayı
You gonna have to watch your….
Kollaman gerekecek…

She’s Not Me
O Ben Değil
She doesn’t have my name
Adımı taşımıyor
She’ll never have what I have
Benim sahip olduğuma asla sahip olmayacak
It wont be the same (it wont be the same)
Aynı olmayacak (aynı olmayacak)

Never let ya forget (She’s Not Me)
Unutmana asla izin vermem (O Ben Değil)
She’s not me and she never will be (reapeat 2x)
O ben değil ve asla olmayacak

Pharell-
Gotta find a new way to show your feelings
Duygularını göstermek için yeni bir yol bulmalısın
I guess it was some bullshit say you love me love me
Tahminimce beni sevdiğini söylemen biraz palavraydı
Guess my expectations hit the ceiling
Tahminimce beklentilerim tavana vurmuştu
When you come back it will cost us trust, trust me
Geri döndüğünde bu bize güvene mal olacak, güvene

She’s not me
O ben değil

She’s not me and she’ll never will be
O ben değil ve asla olmayacak

Never will be
Asla olmayacak

Madonna

Sitemizde sanatçıya ait toplam 16 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.