Beğen 0

Monarch

Afternoon, when I saw your cocoon hanging silent
Öğleden sonra, senin kozan sessizce asıldığını gördüğümde
Won’t be here in the dark of the year when the light’s spent
Yılın karanlığında burada olmayacağım, ışık harcandığında
and bent over a misshapen earth
ve kusursuz dünyaya eğildiğim zaman
Bottled up in a drinking cup, I hold and watch you
İçki kupamın içini doldurdum, tutuyorum ve seni izliyorum
As the summer yawns and autumn blankets my lawn
Yaz esnerken ve sonbahar çimleri örterken
What will time do to you?
Zaman sana yapacak
Restless fingers, clenched fists, now, now — is it time yet?
Huzursuz parmaklar, sıkılmış yumruklar, şimdi , zamanı gelmedi mi henüz
Raising brows, counting down, now, now — is it time yet?
Kalkan kaşlar, sayılıyor, şimdi zamanı gelmedi mi henüz
And when the summer lifts
Ve yaz yükseldiğinde
and the evenings are brisk you will turn South
ve akşamlar canlandığında, Güneye döneceksin
And the same turns that the monarch learns
Ve aynı dönüşler hükümdarın öğrendiği
from the wind’s mouth, will they lift me?
Rüzgarın ağzından, beni yükseltecekler mi
Morning and the dawn of your wings comes too slowly for me
Kanatlarının şafağı ve sabahı benim için çok yavaşça geliyor
You tap and you twist but your tough chrysalis
Vuruyorsun ve büküyorsun ama senin zor krizalisin
is still holding, it seems
hala dayanıyor, gibi görünüyor
But the trick of the stall
Ama ahırın hilesi
is you won’t get out at all without the struggling
mücadele etmeden seni çıkarmayacak
You’ve got to be strong cause it won’t be long till you’re flying
Güçlü olman gerek çünkü, uçman çok uzun zaman almayacak
To see the orange ocean with black and white flickered songs
Turuncu okyanusla siyah ve beyaz titireyen şarkıları görmen
The dream of meeting brothers that I have never known
Hiç tanımadığın kardeşlerinle tanışmanın hayali
is calling me out
beni çağırıyor
The sea of flame and flutter the yearn to belong
Alev denizi ve ait olmayı delice özlemek
The first rip in the darkness, and the sense of my home
Karanlıktaki ilk patlak, ve evimin mantığı
is calling me out
beni çağırıyor

Zach Winters

Sitemizde sanatçıya ait toplam 4 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.