Arkhangelsk

Held by winter’s chokehold fast
Fixed in anxiety’s firm grip
Frost that burn the arteries

 

Kışın mutlak gücü tarafından tutulmuş sıkıca
Huzursuzluğun sert kulpunda bağlanmış
Arterleri yakan ayaz

 

Underneath the heavy clouds
The lifted sword, the broken shield
The hand that drew the final word
From the frozen mouth of Arkhangelsk

 

Ağır bulutlar altında
Çekilmiş kılıç, kırık kalkan
Son kelimeyi yazan el
Arkhangelsk’in donmuş ağzından

 

Let them go, let them burn the world to cinders
Let their heads hang down
Falling through the tungsten skies
On the burning grounds of Arkhangelsk

 

Bırak gitsinler, yakıp kül etsinler dünyayı
Bırak başları sallansın (asılsın)
Tungsten rengi göklerden düşerken
Arkhangelsk’in yakıcı zeminlerine

 

To the eye of judgement now
One will stand in time of the end
Yargının görüşüne göre şimdi
Kıyamet vaktinde biri ayakta kalacak

 

Sun to stone, air to fire
All to nothing and nothing to nil
They gather, drowning in the drone
Of the grinding wheels of Arkhangelsk

 

Taşa karşı güneş, ateşe karşı hava
Herşey hiçbirşey için ve hiçbirşey de hiç için
Toplanıyorlar, boğularak
Arkhangelsk’in bileme çarklarının vızıltılarında

 

With one word, one movement in the fabric
Everything dies
The storm that sweeps the world away
From the frozen plains of Arkhangelsk

 

Tek kelimeyle, yapıdaki tek bir hareketle
Herşey ölür
Dünyayı kasıp kavuran fırtına
Arkhangelsk’in donmuş ovalarından

 

Inherit from the morning star
What others brought
And the land forgot

 

Seher yıldızından miras kalmış
Diğerlerinin getirdikleri
Ve toprağın unuttuğu

 

Soaring through van allen belts
Through blazing stars, through dying suns
Collide not now, but carry us
Through the burning air of Arkhangelsk
Van allen kuşakları boyunca havada süzülmek
Alevli yıldızlar, sönüp giden güneşler boyunca-
Çarpışma şimdi , ama taşı bizi
Arkhangelsk’in yakıcı havası boyunca

Dark Tranquillity

Sitemizde sanatçıya ait toplam 6 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.