Odd Eye

My eyes were looking for you
Gözlerim seni arıyordu
So I found you
Böylece seni buldum
Well I know you’re there
Yani biliyorum oradasın
Show me your eyes Don’t hide
Gözlerini göster bana, gizleme

 

You were something different
Sen farklı bir şeydin
I knew you’d be like this
Böyle olacağını biliyordum
That special something, different from others
Bu özel şey, diğerlerinden farklı
I knew you had it
Biliyordum buna sahiptin

 

Hey, I know this sounds typical
Hey, biliyorum bu tipik geliyor
But look at me, don’t be scared
Ama bana bak, kormana gerek yok
I know, I know, you’re on the defense
Biliyorum biliyorum savunmadasın
I understand, of course, how could you believe me?
Anlıyorum, tabi ki, nasıl bana inanabilirsin?
It’s strange, your eyes, your pupils
Bu garip, senin gözlerin, senin göz bebeklerin
Don’t misunderstand, I think it’s attractive
Yanlış anlama, bunun çekici olduğunu düşünüyorum
In the end, you stole all the eyes in this place
Sonunda, bu yerdeki bütün gözleri çaldın

 

Oh you
Oh sen
My eyes on you
Gözlerim sende
My eyes on you
Gözlerim sende
Odd eyed it’s you
Tek gözlü bu sensin
Show me yourself a little bit more
Bana kendini biraz daha göster
Don’t hide it
Bunu gözleme
My eyes on you
Gözlerim sende
Odd eyed it’s you
Tek gözlü bu sensin

 

You’re mysterious, full of secrets
Sen gizemlisin, sırlarla dolu
I can’t figure you out with the things I see
Gördüğüm şeylerle seni çözemiyorum
It’s not enough to find out
Bu öğrenmek için yeterli değil
It’s like a thriller with a twist
Bu tvistle bir gerilim gibi
You’re scene stealer, everyone avoids you
Sen sahne hırsızısın, herkes seni önler
The reason why everyone avoids you
Herkesin seni önlemesinin nedeni bu
It’s because of jealousy, so don’t be lonely
Kıskançlık yüzünden, bu yüzden yalnız hissetme

 

You don’t have to say it
Bunu söylemek zorunda değilsin
Your eyes already told me your secret
Gözlerin zaten sırrını bana anlattı
Slowly turn your head, look into my eyes
Yavaşça kafanı çevir, gözlerimin içine bak
In the end, you stole all the eyes in this place
Sonunda, bu yerdeki bütün gözleri çaldın

 

Oh you
Oh sen
My eyes on you
Gözlerim sende
My eyes on you
Gözlerim sende
Odd eyed it’s you
Tek gözlü bu sensin
Show me yourself a little bit more
Bana kendini biraz daha göster
Don’t hide it
Bunu gözleme
My eyes on you
Gözlerim sende
Odd eyed it’s you
Tek gözlü bu sensin

 

Your eyes pop but are soft at the same time
Senin gözlerin ateş ama aynı zamanda yumuşak
I’ve never seen it before, odd eyed, it’s you
Bunu daha önce hiç görmedim, tek gözlü, bu sensin
You don’t need to hide it
Bunu gizlemene ihtiyacın yok
The trembling goes directly to you
Titreme doğruca sana gider

 

My eyes on you
Gözlerim sende
Your eyes pop but are soft at the same time
Senin gözlerin ateş ama aynı zamanda yumuşak
I’ve never seen it before, odd eyed, it’s you
Bunu daha önce hiç görmedim, tek gözlü, bu sensin
Oh I’m attracted to this newness
Oh bu yenilik beni cezbetti

 

Oh you
Oh sen
My eyes on you
Gözlerim sende
My eyes on you
Gözlerim sende
Odd eyed it’s you
Tek gözlü bu sensin
My eyes on you
Gözlerim sende
Your eyes pop but are soft at the same time
Senin gözlerin ateş ama aynı zamanda yumuşak
I’ve never seen it before, odd eyed, it’s you
Bunu daha önce hiç görmedim, tek gözlü, bu sensin
My my my my my eyes on you
Benim benim benim gözlerim sende
My my my oh my
Benim benim oh benim
My eyes on you
Gözlerim sende
Your eyes pop but are soft at the same time
Senin gözlerin ateş ama aynı zamanda yumuşak
I’ve never seen it before, odd eyed, it’s you
Bunu daha önce hiç görmedim, tek gözlü, bu sensin
My my my my my eyes on you
Benim benim benim gözlerim sende

Shinee

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 Şarkı Sözü, Türkçe Okunuşu bulunuyor. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.